درختکاری در سطح کشور

ریال2,500,000

درختکاری در سطح کشور

توضیحات

درختان تشکیل دهنده ریه زمین هستند. علت وجودی اکسیژن حضور درختان است. حیات ما و بسیاری از موجودات دیگر بدون وجود سر سبزهای پر سخاوت از بین خواهد رفت. زیبای خارق‌العاده‌ بصری نیز در کنار مزایای دیگر درختان مثل میوه‌ها، کاربردهای دارویی، بهداشتی و آرایشی و …، انکار نشدنی است.

درختان آینده محیط فرزندان ما و فرزندان آن‌ها و مهمتر از آن زمین را تضمین خواهند کرد.